Házirend

Tisztelt Látogatók! Tisztelt Tulajdonosok, Bérlõk!

A lentiekben a Csarnok Üzletház jelenleg érvényben lévõ Házirendjét olvashatják. Kérjük a benne foglaltak betartását.

HÁZIREND MEGTEKINTÉSE

Tisztelettel várjuk a Tulajdonosok és Bérlõk Házirendben megfogalmazottakkal kapcsolatos véleményét, javaslatait, melyek a következõ Közgyûlésen jóváhagyásra vagy elvetésre kerülhetnek.

Véleményüket, javaslataikat elektronikusan a vasarcsarnoknagykanizsa@gmail.com email címre várjuk, papír alapon pedig lezárt borítékban Bányai Györgyné nevére a Gondokságon kérjük leadni.

A leadás határideje: 2017. július 28. (péntek)

Köszönettel,
Csarnok Üzletház Intézõ Bizottság